Konferans Salonu Ses Sistemleri

Birçok kültür merkezi, fuar merkezi, okul ve üniversiteler, şirketler ve resmi kuruluşlar için konferans salonları tasarlanmaktadır. Konferans salonlarının en önemli ögelerinden bir tanesi tabi ki ses sistemleridir. Bu salonların belli bir standarta göre tasarlanması, ilgili kuruluşların isteklerine göre farklılık göstermektedir. Genel olarak hastanelerde, üniversitelerde, okullarda ve kültür merkezlerinde konferans salonları, akademik çalışmalar yapmak veya çalışanları ve toplumu belli konularda bilgilendirmek amacı ile kullanılmaktadır. Doğal olarak konferans salonlarının kapasiteleri ve ses düzenekleri, kuruluşun ihtiyaçları ve hedefleri doğrultusunda belirlenmektedir.

Konferans Salonu Ses Sistemi Fiyatları

Konferans salonu ses sistemlerinin projelendirilirken birçok kriterin göz önünde tutulması gerekmektedir. Akustik düzeyleri, konferans salonunun kişi kapasitesine bağlı olarak farklıdır. Ancak her durumda önemli olan nokta, konferans salonu içinde her noktada, dinleyicilerin sesleri net olarak duymaları ve algılamalarıdır. Konferans salonu içinde yapılan herhangi bir etkinlikte, salonun her tarafından ses kolaylıkla duyulmalı ve anlaşılmalıdır.

Muhakkak ki konferans salonlarında ses sistemlerinin sağlıklı olması çok önemlidir. Ancak bundan önce özellikle duvarlarda ve tavanlarda ses yalıtımı yapılması gerekmektedir. Bu şekilde salon içindeki ses, dış faktörlere maruz kalmaz ve ses kalitesi korunmuş olur. Bundan sonra ses sistemlerinin çizilen projelere bağlı kalınarak kurulumu gerçekleştirilir. Proje Elektronik 30 yılı aşkın tecrübesi ile pek çok profesyonel ses sistemi projesini başarılı bir şekilde hayata geçirmiştir. Referanslarımıza göz atabilirisiniz.

Konferans salonlarının kullanım amacına bağlı olarak ses sistemlerinin tasarlanması ve kurulması gerekmektedir. Bir okula yapılacak konferans salonu ile bir kültür merkezine yapılacak konferans salonu, ses sistemleri bakımlarından farklı özelliklerde olmak zorundadır.

Akustik, sesleri inceleyen bir bilim dalıdır. Bu bilim seslerin katı, sıvı ve gaz durumundaki maddelerde yarattığı dalga yayılımını ve sesin fiziksel özelliklerini incelemektedir. Bu noktada gürültüye yol açan titreşimler ve gürültünün kontrol edilmesi de akustik biliminin konuları arasındadır. Akustik kısaca kapalı alanlarda sesin dağılma ve duyulma şekline odaklanır. Bir alandaki sesin prensip olarak nasıl daha iyi halde olacağını ve kulağa nasıl daha iyi halde geleceğini araştırır. Önemli olan hoparlörler, ses yükselticiler veya herhangi bir ses sistemi kullanmak değil, bunların nasıl kullanılacağına karar vermektir.

Sinema salonları, tiyatro salonları, konser salonları ve barlar gibi kapalı alanlar arasında konferans salonları için de akustik çok önemli bir konudur. Bu bakımdan konferans alonlarında ses sistemleri kurulurken akustik bilminin ilkelerine ve standartlarına uyulmaktadır.

Formu Doldurun, Size Ulaşalım!

TOP