Havaalanı Ses Sistemi Kurulumu

Firmamızdan havaalanı ses sistemi özellikleri, montajı ve kurulum fiyatları ile ilgili fiyat talebinde bulunabilirsiniz.

Ses müendisliği ve mimari akustik disiplinlerinin birbirleri ile olan ilişkilerine bakılacak olursa, bir tarafın başarısının diğer tarafın başarısına bağlı olduğu açıktır. Bu durum havaalanı için de farklı değildir. Gerçi havaalanlarında bir konser verilecek veya bir toplantı yapılacak ya da bir gösteri düzenlenecek değildir. Ancak bu yüksek ve geniş binaların akustik özellikleri ve uygun ses sistemleri kurulumu yapılmazsa, önemli birçok anons, uğultu içinde kaybolabilir ve duyurulmak istenen mesajlar bir gürültü kirliliği içinde yok olabilir.

Bugün, sadece doğal seslerin yani bir elektronik sistem ile güçlendirilmemiş seslerin kullanıldığı uygulamalar yok gibidir. Sadece ses kaynağı ile akustik ortamın kusursuz bir uyum gösterdiği sistemlerde, mesela bir opera salonunda opera gösterisi, bir konser salonunda senfonik müzik konseri veya küçük bir konferans salonunda bir konuşma yapılması durumlarında doğal seslerden yararlanılabilir. Bunun dışında büyük bir çoğunlukla güçlendirilmiş seslere ihtiyaç bulunmaktadır. Bu nedenle bugün ses güçlendirme sistemleri, mimari akustik tasarım uygulamaları içinde çok önemli bir yer tutmaktadır. Böyle bir ihtiyaç, havalandırma ses sistemleri için de ortadadır.

Havaalanı Ses Sistemi Özellikleri

Havaalanı ses sistemleri mikrofonuHavalanlarında mikrofon, amfi ve hoparlörlerden oluşan ses sistemlerinin tasarımı, anlaşılabilir ve net anonsların duyulması bakımından mutlaka ses mühendisleri tarafından yapılmalıdır.

Bugüne kadar güçlendirilmiş profesyonel ses sistemleri tasarımında genelde alışıla gelmiş bir takım yöntemler uygulansa da, ses mühendisliğindeki gelişmeler paralelinde artık bilimsel verilere dayalı süreçler uygulanmaktadır. Temelleri uzun yılların birikimine ve bilimsel verilere dayanan çalışmalar, ses kalitesini ve anlaşılabiliriliğini en üst seviyeye taşımıştır. Unutmamak gerekir ki Mimar Sinan da Süleymaniye Camii’nin inşası sırasında akustik testlerini yaparken, caminin tam ortasında nargile fokurdatıyordu.

Havaalanı Ses Sistemleri Fiyatı

Havaalanlarında genel olarak dağıtılmış hoparlör sistemleri kullanılır. Bu durumda insanlar tavana yerleştirilmiş hoparlörlerden mutlaka birine yakın olur. Bu sistemde hoparlörler küçük bir bölgeyi hedef alır ve bu nedenle hoparlörlerden yayılan sesler de çok yüksek değildir. Yeterli bir alanı hedef alabilmek için de hoparlörler belli bir yönteme göre yerleştirilir. Burada sesin bütün alana eşit olarak dağıtılması için, geçiş noktalarının dikkatli bir şekilde tasarlanması gerekmektedir. Bu hoparlör sistemleri, havaalanı bekleme salonları gibi konferans salonları ve tren istasyonlarında da kullanılmaktadır.

Havaalanı ses sistemleri fiyatı için aşağıdaki formu doldurabilirsiniz.

TOP