Eğlence Merkezi Ses Sistemleri

Teorik olarak bir sesin duyulması ile bu sesin birkaç defa yansımasından doğan yankının duyulması arasında geçen zamana yankı zamanı denmektedir. Ses yalıtımı yapılmamış herhangi bir kapalı alanda yankı zamanı birkaç saniye sürebilir. Ancak ses emici malzemelerle kaplanmış kapalı bir alanda yankı zamanı bir saniyeden çok daha azdır. Yankı zamanı uzun olduğu zaman, bazen ses etkili ve renkli bir duruma gelebilir. Eğlence merkezlerinde de bu durum yapının akustik özelliğinden kaynaklanır ve istenen bir özelliktir.

Eğlence Merkezi Ses Sistemi Özellikleri

Eğlence Merkezi Ses Sistemi Fiyatları Bazı yüzeylerin ses emme güçleri farklıdır. Örneğin üzerinde hiç pürüz olmayan malzemeler ile kaplanmış tavan ve duvarların sesi emme katsayısı sıfır civarındadır. Buna karşılık özel akustik sünger ya da kumaş ile kaplanmış paneller gibi özel ses izolasyon maddelerinde sesi emme katsayısı 1’e ulaşmaktadır. Bu malzemelerin yüzeyleri, yüksek akustik yoğunluğa sahip süngerlerle kaplıdır ve genel olarak alev almaz özelliklidir.

Akustik açıdan uygun özelliklere sahip eğlence merkezi inşa etmek için, bu mekanlarda belli akustik kriterlerin sağlanmış olması gerekmektedir. Bu ise ancak mimari tasarım ve seçilen yapı malzemelerinin özellikleri ile ilişkilidir. Bununla birlikte eğlence merkezi için kurulacak ses sistemleri de, kalitesi ve özellikleri itibariyle doğru seçilmiş olmalıdır.

Ses Sistemi Kurulurken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Bir eğlence merkezi için ses sistemleri kurulurken dikkat edilmesi gereken birinci parametre, bu alana doğrudan gelen seslerin ve yansıyarak gelen seslerin birleşiminden oluşan toplam ses düzeyidir. Toplam ses düzeyinin yeterli olması, bu alanda yapılan konuşmaların ve çalınan müziklerin tüm özelliklerinin kolay algılanmasını sağlamaktadır. İkinci parametre, sesin çıktığı kaynak kapatıldıktan sonra, ses şiddetinin düşme hızı denen yansıma süresidir. Nihayet ses sistemleri kurulurken göz önünde tutulan üçüncü parametre, eğlence merkezinin duvar ve tavan yüzeylerinden oluşan yankılanmalardır.

İyi bir eğlence merkezi ses sistemleri tasarımında bütün bu parametrelerin dikkate alınması gerekmektedir. Bu işlerde uzman firmalar, kadrolarında yetişmiş ve deneyimli ses mühendisleri ve teknisyenleri barındırmaktadır. Eğlence merkezine kurulacak mikrofon, hoparlör ve başka ses düzenleyici sistemlerin seçilmesi ve kurulması ancak bu şekilde kaliteli ve güvenilir olmaktadır.

Eğlence Merkezi Ses Sistemi Fiyatları

Kısaca, eğlence merkezi için sadece binanın mimari tasarımı yeterli olmamakta, aynı zamanda yüzeylerin giydirilmesi ve uygun ses sisteminin kurulması da uygun akustiğin elde edilmesi içim önemli olmaktadır. Size uygun özelliklerde bir eğlence merkezi ses sistemi fiyatları için aşağıdaki formu doldurarak bilgi alabilirsiniz.

TOP