Amfi Tiyatro Ses Sistemleri

Roma İmparatorluğu döneminde halkın en büyük eğlenceleri, at arabaları yarışları, hayvan dövüşleri ve vahşi gladyatör savaşlarıdır. Halkın vazgeçilmez tutkusu olan bu eğlenceler için amfi tiyatrolar inşa edilmiştir. Bugün hala bir kısmı ayakta olan bu amfi tiyatroların içinde, kapasiteleri 30 bin izleyiciye kadar ulaşan tiyatrolar bulunmaktadır. Roma İmparatorluğu zamanında yapılan amfi tiyatro sayısı 230 civarındadır.

Bunlardan bir kısmı son derece güçlü bir şekilde yapılmıştır ve günümüze kadar ulaşabilmiştir. Zaman içinde depremler ve çeşitli nedenlerle tahrip olsa da amfi tiyatroların bir kısmı restore edilmiş ve ziyarete açılmıştır. Bunlar arasında elverişli durumda olanlar günümüzde genelde operaların sahnelendiği, konserlerin düzenlendiği ve farklı aktivitelerin yapıldığı alanlar olarak kullanılmaktadır.

Amfi tiyatro, yuvarlak veya genelde elips şeklinde inşa edilmiş ve eş merkezli dizilmiş oturma yerlerinden oluşan bir eğlence alandır. Bugüne ulaşan en eski amfi tiyatro, Pompei’de MÖ 80 yılında yapılan ve 20 bin kişilik bir taş yapı olan tiyatrodur. Ülkemizdeki antik Roma şehirlerinin çoğunda amfi tiyatro bulunmaktadır. Günümüzde de amfi tiyatro adı verilen yapılar inşa edilmektedir. Antik dönem amfi tiyatroları gibi bu yapıların merkezindeki alanı, oturma yerleriyle çevrilidir ve genelde tiyatro veya konser amaçlı kullanılmaktadır. Ancak konumuz bir tür yapılar değildir.

Hem antik Yunan hem de antik Roma amfi tiyatrolarında, yapının yeri seçilirken, hava koşullarına uygun olmasına, alanın güneye bakmamasına ve akustik koşullara elverişli olmasına dikkat edilmiştir. Mimari tasarım yapılırken de sahne ve orkestra bölümleri bir takım hesaplamalara uygun şekilde belirlenmiştir.

Amfi Tiyatro Ses Sistemleri Fiyatları ve MontajıHerşeyden önce yapının inşa edileceği arazinin akustik değerlerinin yüksek olmasına özen gösterilmiştir. Yapının inşası sırasında da akustiğin sağlanması için önemli teknikler kullanılmıştır. Sahneden gelen sesin en yukarıdaki oturma yerlerine kadar bozulmadan ve aynı güçte çıkması sağlanmıştır. Bu şekilde ses, izleyicilerin tümüne hiçbir engelle karşılaşmadan ulaşabilmektedir. Ülkemizdeki Aspendos Tiyatrosu da bu şekilde inşa edilmiştir.

Amfi Tiyatro Ses Sistemleri Fiyatları

Günümüzde operaların ve konserlerin düzenlendiği amfi tiyatrolarda sesin daha güçlü duyulmasını sağlamak amacı ile teknolojik gelişmelerden yararlanılmaktadır. Ancak herşeye rağmen, elektronik ses sistemleri, amfi tiyatroların akustik düzenine zarar vermektedir ve genelde bu tür aktivitelere izin verilmemektedir.
Bu nedenle amfi tiyatrolara ses sistemlerinin mutlaka konusunda uzman ve deneyimli ses mühendisleri tarafından tasarlanması gerekmektedir.

Amfi tiyatro ses sistemleri fiyatları hakkında bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

TOP