Konferans Salonu Işık ve Aydınlatmaları

Işık, bütün canlıların yaşamında çok önemli bir yere sahiptir. Bir yandan canlıların çevrelerini görmelerini ve algılamalarını sağlarken, bir yandan da yaşamın sürmesine olanak tanımaktadır. Bu yüzden de ışık yaşamsal bir öneme sahiptir ve mekanların aydınlatılması için ışık kullanmak zorunludur.

Bir konferans salonu da yeterli ve etkin bir aydınlatma yapılması gereken önemli bir mekandır. Hem mekanın sağlıklı bir şekilde görülmesi ve algılanması açısından, hem de edinilen görsel deneyimlerin zihinde kalıcı bir şekilde yer etmesi açısından seçilen aydınlatma sistemleri önemli olmaktadır. Bir konferans salonunun doğru aydınlatılması demek, insanlar için fizyolojik ve psikolojik açılardan görsel konfor koşullarının yaratılması demektir. Bir salonu herhangi bir ışık kaynağı ile ışıklandırmak, aydınlatmak demek değildir. Aydınlatma işi bir sanattır ve temel ilkeler göz önüne alınarak düzenlenen bir salonda insanların görsel konfor gereksinimleri sağlanmış demektir.

Doğal aydınlatma kaynağı güneştir, ancak mekanın konumuna ve özelliklerine göre her zaman güneş ışığı görsel konfor gereksinmelerini karşılamaz. Bu nedenle görsel konfor gereksinmelerini karşılamak için yapay ışık kaynaklarına ihtiyaç bulunmaktadır. Güneş ışığının yetersiz kaldığı anlarda yapay ışık kaynakları da destekleyici olarak kullanılabilir.

Genel olarak kendi kendilerine ışık yayabilen güneş, mum ve akkor telli lambalar ışık birincil ışık kaynaklarıdır. İkincil ışık kaynakları ise, bu kaynaklardan çıkan ışığı yansıtarak veya geçirerek aksettiren kaynaklardır. Duvar yüzeyleri, ay yüzeyi ve pencereler gibi.

Işık ve aydınlatma sistemleri tasarlanırken temel ilke, standartlara uygun ve doğru bir aydınlatma yapmaktır. Bu şekilde gözün görüş keskinliği ve görme hızı yükselmekte, görme bozuklukları önlenmekte, görsel performans artmakta, dolayısıyla yapılan işin verimi artmakta ve psikolojik bakımdan görsel konfor sağlanmaktadır.

Konferans Salonu Aydınlatma Sistemi Özellikleri

Bir ışık kaynağının her doğrultuda yaydığı toplam ışık miktarına ışık akısı denir. Birim yüzeye düşen ışık akısı toplamı ise aydınlık şiddeti değeridir. Bir ışık kaynağının her doğrultuda verdiği ışık seviyesini gösterir. Bu değerler konferans salonu aydınlatmasında çok önemlidir. Doğru aydınlatma için birçok veri kullanılmakta ve hesaplamalar yapılmaktadır. Ayrıca ışık ve aydınlatma sistemleri tasarlanırken kullanılan armatürlerin standartları göz önünde tutulmaktadır.

Kısaca konferans salonu ışık ve aydınlatma sistemleri kurmak bir mühendislik işidir. Konferans salonu aydınlatma sistemleri fiyatları ve özellikleri hakkında bilgi almak için lütfen bize ulaşınız.

TOP