Toplantı Salonu Otomasyon Sistemi Kurulumu

Toplantı salonlarına konulacak ekranlar, hem görsel hem de teknolojik bir altyapı oluşturmada oldukça etkilidir. Firmaların gerek kendi içlerinde düzenledikleri toplantılarda ve gerekse üçüncü kişi ve kuruluşlar ile yapacakları toplantılarda gerçekleştirilen bildirimler, tanıtımlar ve sunumlarda, bir takım görsel dokümanlara ihtiyaç duyulmaktadır. Bu görsel dokümanlar raporlar, grafikler, fotoğraflar, videolar ve çeşitli animasyonlar olabilir. Bu faaliyetler sırasında mutlaka bilgisayar sistemleri de kullanılacaktır. Bu sırada toplantı salonunun ışık ve ses sistemlerine ihtiyaç olacaktır. Toplantı salonunun büyüklüğüne ve katılımcı sayısına bağlı olarak ortamın ısıtılması veya serinletilmesi için mutlaka havalandırma sistemlerinin çalışıyor olması gerekmektedir. Bütün bunlar ayrı ayrı çalışan ancak birbirleri ile entegre olması gerekli sistemlerdir. Kısaca toplantı salonları dijital olarak daha pratik hale getirilmek zorundadır. Bunu sağlamak için toplantı salonu otomasyon sistemleri kurulması gerekmektedir.

Toplantı Salonu Işık ve Aydınlatma Sistemleri Otomasyon FiyatlarıBugünün modern şirketlerinde otomasyon sistemleri, toplantı salonlarına esneklik getirmekte, toplantı verimliliğini arttırmakta ve emek ve zaman tasarrufu yaratmaktadır. Bu sistemler genel olarak toplantı salonunda masa üstü, duvar tipi veya kablosuz dokumatik paneller ile yönetilmektedir.

Firmaların toplantı salonları, boyutları ve teknik özelliklerine bağlı olarak farklı donanım ve yazılım özellikleri gerektirmektedir. Ancak tasarımında firma yönetiminin tercihleri esas alınır. Otomasyon sistemleri, özellikle dış müşterilere yapılacak sunumlarda etkili olmakta ve toplantı sırasında toplantıyı bölen faktörleri ortadan kaldırmaktadır. Keza toplantı sırasında ihtiyaç duyulan değişiklikler çok çabuk yapılabileceği için, toplantının bütünlüğü bozulmamış olmaktadır.

Firmalara toplantı salonu otomasyon sistemi tasarımı yapılırken, önce firmanın toplantı odası gereksinimleri tespit edilir. Toplantı odasında kullanılacak cihaz ve sistemler belirlenir. Firmanın ileride olabilecek genişleme gereksinimleri değerlendirilerek sistem seçenekleri sunulur. Tasarı onaylandığı takdirde uygulama projeleri hazırlanır, montajlar tamamlanır, gerekli eğitimler verilir ve sistem teslim edilir.

Bir toplantı odası otomasyon sistemi, mikrofon yönetimi, video konferans sistemleri, firma içindeki bilgisayarlara anlık erişim modülleri, audio-video cihazları, aydınlatma sistemleri, havalandırma sistemleri, projeksiyon sistemleri ve projeksiyon perdesi yönetimi gibi birçok unsuru kapsamaktadır.

Toplantı Salonu Otomasyon Sistemi Fiyatları

Bu sistemlerin bir merkezden ve çalışanların fazla müdahalesi olmadan yönetilmesi, işletmelere emek, zaman ve maliyet tasarrufu sağlaması bakımından önemlidir. Böyle bir toplantı salonu otomasyon sistemi fiyatları için bizden teklif alabilirsiniz.

TOP