Kongre Merkezi Otomasyon Sistemi Kurulumu

Bir işletmede çeşitli faaliyetlerin, çalışanların bir müdahalesi olmadan, istenilen şekilde otomatik olarak yapılmasını sağlayan sistemlere otomasyon sistemleri denmektedir. Otomasyon sistemleri, çeşitli faaliyetlerin, amaca uygun çalışmasını düzenlemektedir. Genel olarak otomasyon sistemlerinin üç temel çalışma şekli bulunmaktadır: işletim sistemleri, kontrol sistemleri ve veri iletişim sistemleri.

Kongre Merkezi Otomasyon Sistemi Özellikleri

Kongre merkezlerine kurulacak otomasyon sistemlerinde de yaklaşım farklı değildir. İşletim sistemleri, kongre merkezinde sürdürülecek faaliyetlerin çalışma koşullarını, mantıksal kurallara göre düzenleyen ve gerçekleştiren sistemlerdir. Kontrol sistemleri, kongre merkezinde gerçekleştirilen faaliyetlerin, çeşitli olumsuz koşullarda kesintiye uğramamasını sağlamak amacı ile kurulmaktadır. Bu sistemlerin ana işlevi, herhangi bir şekilde ortaya çıkan hataları belli değerler arasında tutmaya çalışmaktır. Nihayet veri iletişim sistemleri, bilginin güvenilir ve hızlı bir şekilde ve gerçek zamanlı olarak akışını sağlayan sistemlerdir.

Bugün birçok sanayi kuruluşunda, programlanabilir lojik kontrolör (PLC) adı verilen ve sistemlere büyük esneklik sağlayan programlanabilen cihazlar kullanılmaktadır. Karmaşık otomasyon problemlerinin çözümünde PLC kullanmak daha hızlı ve güvenilir olmaktadır. Kongre merkezi bir sanayi kuruluşu kadar karmaşık otomasyon sistemlerine sahip olmasa da, yine de ses sistemleri, ışık sistemleri, görüntü sistemleri, bilgisayar sistemleri ve iletişim sistemleri ile bir ölçüde karmaşık bir yapıya sahiptir. PLC cihazları bu bakımdan bir kongre merkezi için de çözüm sunmaktadır. Bunları kurmak oldukça kolay ve çabuktur. Sık arızalanmazlar ve çok yer tutmazlar. Yeni uygulamaları adapte etmek hızlıdır. Kötü çevre koşullarından fazla etkilenmezler. Kuruluşu sırasında fazla kablo bağlantısına gerek yoktur.

Kongre anlayışı, özellikle İkinci Dünya Savaşı sonrasında büyük gelişme göstermiştir. Bu dönemde üretim artmaya başlamış, yeni pazarlama yöntemleri ortaya çıkmış ve teknolojik ve bilimsel alanda önemli gelişmeler kaydedilmeye başlanmıştır. Kongre anlayışı öyle gelişmiştir ki bugün turizm alanında kongre turizmi ayrı bir alt sektör haline gelmiştir. Firmalar bilgi alışverişinde bulunmak, problemlerini tartışmak ve çeşitli nedenlere bir araya gelmek isteyince, insanların seyahat etme, konaklama yapma ve toplantı düzenleme ihtiyaçlarının karşılanması önemli olmuştur. Genelde kongreler, 300 kişinin üzerinde katılımcının olduğu toplantılardır.

Yerli ve uluslararası toplantılar genel olarak forumlar, sempozyumlar, seminerler, paneller, konferanslar veya workshoplar şeklinde yapılır. Ancak kongreler bunların en geniş kapsamlı şeklidir ve büyük bir organizasyon gerektirmektedir.

Formu Doldurun, Size Ulaşalım!

TOP